บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 พบ 5 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบันทึกข้อมูลทันตกรรมในโปรแกรมฮอสเอ็กซ์พีโรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง ปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ผู้แต่ง กิตติคุณ บัวบาน
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้บริการทันตกรรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุไทยจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2558
ผู้แต่ง วรมน อัครสุต
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อุปสรรคต่อภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในมุมมองของทันตแพทย์หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยายาลชุมชนในภาคใต้
ผู้แต่ง เต็มสิริ ป. ปาน
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แบบจำลองฟันประกอบเสียงสอนแปรงฟันสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ผู้แต่ง ประวีณา โสภาพรอมร
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2561

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?