วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Healthtoday Magazine/ CMP United Business Media
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 18 ฉ. 208 (2561; ส.ค.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (56 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง กุลสตรี = นิตยสารเพื่อสาระและความรอบรู้สำหรับทุกครัวเรือน.
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1120 (2561: ส.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (64 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง บ้านและสวน
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 504 (2561: ส.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (43 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม = Art & culture magazine
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 10 (2561: ส.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (43 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อนุสาร อสท : วารสารเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม / (บรรณาธิการ)ขนิษฐา พอนอ่วม; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 59 ฉ. 1 (2561;ส.ค.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (56 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แพรว
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 39 ฉบับที่ 935 (2561: ส.ค.10)
วันที่สร้างตัวเล่ม 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (85 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง National geographic
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 205 (2561: ส.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 10 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (45 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 476 (2561: ส.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (87 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต /
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉ. 476 (2561 ส.ค.; ปักษ์แรก)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (110 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน /
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉ. 472 (2561; ส.ค.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (56 เล่ม)
- สถานะ: หาย (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?