วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 พบ 5 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง อนุสาร อสท : วารสารเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม / (บรรณาธิการ)ขนิษฐา พอนอ่วม; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 59 ฉ. 5 (2561; ธ.ค.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (60 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ชีวจิต
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 484 (2561: ธ.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (95 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง แพรว
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 941 (2561: ธ.ค.01)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (91 เล่ม)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Healthtoday Magazine/ CMP United Business Media
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 18 ฉ. 211 (2561; พ.ย.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (57 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน /
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉ. 476 (2561; ธ.ค.)
วันที่สร้างตัวเล่ม 04 ธ.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (60 เล่ม)
- สถานะ: หาย (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?