ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ 7 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือและบทคัดย่อ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 / สมาคมไวรัสวิทยา
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ QW160 ป247 2561
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิ่งสำคัญของชีวิต / วันพุทธ รักษ์สุดตา
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ PL4209.S27 น672ส 2561
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Manual of medical diagnosis / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, กมลวรรณ จุติวรกุล
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WB143 M294 2552
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Update in practical ear nose and throat 19th / บรรณาธิการ นันทิการ์ สันสุวรรณ
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WV140 U66 2561
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิบวันเปลี่ยนชีวิต : กระบวนการสุนทรียสนทนา / จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์[เรือรบ]
ชื่อผู้แต่ง จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ BF637.C5 จ389ส 2561
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สุนทรียสนทนาฉบับครอบครัว : สิบวันเปลี่ยนชีวิต2 / จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์[เรือรบ]
ชื่อผู้แต่ง จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ BF637.C5 จ389สน 2561
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Care of the newborn editor, Richard L. Schreiner
ชื่อผู้แต่ง Schreiner, Richard L.
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WS420 S378c 1981
วันที่สร้าง 11 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?