ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 13 รายการ
1 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Anatomy & botulinum toxin injections [electronic resource] / Gisella Criollo Lamilla, Fabio M. Ingallina, Bernard Poulain and Patrick Trevidic
ชื่อผู้แต่ง Lamilla, Gisella Criollo
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WE705 L231a 2015
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: Staff Only (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง Neoplasia [electronic resource] / นิธิ จงจิตรนันท์
ชื่อผู้แต่ง นิธิ จงจิตรนันท์
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ QZ18.2 น612n มปป
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง การสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก [electronic resource] / มาลี อรุณากูร
ชื่อผู้แต่ง มาลี อรุณากูร
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WU480 ม513ก 2554
วันที่สร้าง 14 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: Staff Only (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 : Past, Present and future in surgery / บรรณาธิการ มณฑิรา ตัณฑนุช
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WO178 ศ338 2560
วันที่สร้าง 09 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย / วรรธิดา ชัยญาณะ
ชื่อผู้แต่ง วรรธิดา ชัยญาณะ
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ TP983.H4 ว273ส 2561
วันที่สร้าง 09 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดเชื้อในทารกแรกเกิด = Neonatal infection / บรรณาธิการ อนุชา ธาตรีมนตรีชัย, ประยงค์ เวชวนิชสนอง
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WS421 ก452 2561
วันที่สร้าง 08 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: บทบาทพยาบาล = Breastfeeding support: nurses' role / ศศิกานต์ กาละ
ชื่อผู้แต่ง ศศิกานต์ กาละ
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WS125 ศ287ก 2561
วันที่สร้าง 07 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Blue ocean strategy: practical application in surgery / บรรณาธิการ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WO100 ง312b 2561
วันที่สร้าง 03 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การดูแลเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง = Care for children with chronic illnesses / อรวรรณ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WS210 ก451 2561
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการ Ha Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับภาคใต้ วิถีแพทย์พอเพียงคุณภาพยั่งยืน = Sufficient medicine for sustainable quality / บรรณาธิการ ธวัช ชาญชญานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WX153 ก482ว 2560
วันที่สร้าง 02 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?