ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 พบ 14 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Innovation for the mankind/ edited by Nirun Sumalee
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ LG395.S64 N721i 2018
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราการตายทารกเกิดก่อนกำหนดมากมากในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ 15 ปี / บุศวรรณ ถิระผลิกะ
ชื่อผู้แต่ง บุศวรรณ ถิระผลิกะ
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WS410 บ668ก 2560
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ คู่มือปฏิบัติงาน
ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนโดยผู้ป่วยจำลองและการทำแบบทดสอบด้วยระบบ E-learning (SP E-learning) / จงดี บวรภัทรนานนท์
ชื่อผู้แต่ง จงดี บวรภัทรนานนท์
ห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขหมู่ คม จ124ค 2558
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายการหายใจหวีดซ้ำภายใน 1 ปี ในผู้ป่วยติดเชื้อ RSV ที่ต้องนอนโรงพยาบาล / เกวลี ว่องปลูกศิลป์
ชื่อผู้แต่ง เกวลี ว่องปลูกศิลป์
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WF553 ก771ป 2560
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สุขภาพคนไทย 2561 / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WA100 ส743 2561
วันที่สร้าง 03 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและความจำในนักศึกษาแพทย์ / ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์
ชื่อผู้แต่ง ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ W18 ช172ก 2560
วันที่สร้าง 02 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ = Recommendations for the development of the service system ODS (One Day Surgery) / บรรณาธิการ ทวี รัตนชูเอก
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ WO100 ข291 2560
วันที่สร้าง 02 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ คู่มือปฏิบัติงาน
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดหัวใจที่มีภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูง / ภัศรา ภักดีประพันธ์
ชื่อผู้แต่ง ภัศรา ภักดีประพันธ์
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ คม ภ381ค 2561
วันที่สร้าง 02 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ คู่มือปฏิบัติงาน
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย Low birth weight infant / ศศิมาพร อินจันทร์ศรี
ชื่อผู้แต่ง ศศิมาพร อินจันทร์ศรี
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ คม ศ294ค 2561
วันที่สร้าง 02 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ คู่มือปฏิบัติงาน
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) / กิตติยา สุวรรณรักษ์
ชื่อผู้แต่ง กิตติยา สุวรรณรักษ์
ห้องสมุด ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เลขหมู่ คม ก677ค 2561
วันที่สร้าง 02 ต.ค. 2561
ทรัพยากร
ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?