สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 403 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Pharmacolgy : 550 multiple-choice questions with referenced, explanatory answers / Robert A. Woodbury, Frank D. Sticht, Joseph J. Krzanowski, Jr. 16
2 The social worker & psychotropic medication : toward effective collaboration with mental health clients, families, and providers / Kia J. Bentley, Joseph Walsh 25
3 Biochemistry : a case-oriented approach / Rex Montgomery ... [et al.] 16
4 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / วิเชียร เกตุสิงห์ 16
5 Diagnostic reasoning : case analysis in primary care practice / Jean Nagelkerk 25
6 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 61
7 เอกสารการสอนชุดวิชา 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช 25
8 Manual clinical problems in obstetrics and gynecology / edited by Michel E. Rivlin, Rick W. Martin ; foreword by Winfred L. Wiser 16
9 หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ = Principles of geriatric medicine / สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 16
10 การฝึกอบรม / วิจิตร อาวะกุล 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?