สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จำนวน 828 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Clinical management of poisoning and drug overdose / [edited by] Lester M. Haddad, Michael W. Shannon, James F. Winchester 16
2 โรคกระดูกพรุนในโรคข้อ= Osteoporosis in rheumatic diseases / สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ 16
3 การวิจัยเชิงจิตวิทยา / ชัยพร วิชชาวุธ 16
4 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, นวลอนันต์ ตันติเกตุ ; บรรณาธิการ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, งามจิตต์ จันทรสาธิต 16
5 การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / บรรณา ธิการ เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์, บุปผา ศิริรัศมี, วาทินี บุญชะลักษี 16
6 Novel delivery systems for oral vaccines / edited by Derek T. O'Hagan 16
7 Youth violence : prevention, intervention, and social policy / edited by Daniel J. Flannery, C. Ronald Huff 16
8 Community psychiatry : the principles / edited by Douglas H. Bennett, Hugh L. Freeman 16
9 Families, disability, and empowerment : active coping skills and strategies for family interventions / edited by George H. S. Singer and Laurie E. Powers 16
10 หลักสำคัญของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ = Principles of geriatric medicine / สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?